Zanieczyszczenie środowiska z cywilizacji

Zanieczyszczenie środowiska z rozwojem cywilizacji i technologii wzrasta.

Przemysł i nowe technologie to dat i przekleństwo planety. – Zdjęcie autorstwa Chris LeBoutillier z Pexels

Jest nas na Ziemi coraz więcej. Niestety wraz ze wzrostem liczby ludzi na Ziemi wzrosła liczba zanieczyszczeń w środowisku. Winę także ponosi rozwój przemysłu. Zanieczyszczenia środowiska dzielimy na zanieczyszczenia sztuczne oraz naturalne. Zanieczyszczenia sztuczne są spowodowane działalnością człowieka i stały się one problemem ogólnoświatowym.

Zanieczyszczenie środowiska naturalne i sztuczne toksyny.

Wprowadzanie szkodliwych substancji do powietrza, wód i gleb, ma negatywny wpływ na kondycję przyrody oraz ekosystemów. Jednak to klimat na Ziemi, stanowi  bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi. Zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego dominowały jeszcze kilka wieków temu. Jak sama nazwa wskazuje były pochodnymi tego co z naturą związane.

Nie tylko człowiek zanieczyszcza środowisko.

Źródłami zanieczyszczeń powietrza były np. wybuchy wulkanów, erozja skał, pożary lasów, pył kosmiczny.Z kolei zanieczyszczenie wód wynikało z obecności soli, gazów, drobnoustrojów, substancji organicznych i było często związane z wypłukiwaniem tych substancji ze skał i gleb.

Coraz więcej szkodliwych substancji zaczęlo przenikać do przyrody wraz z rozwojem miast i gospodarczej działalności człowieka. W największym stopniu środowisko zanieczyszczają emisje i odpady przemysłowe, ktore pochodzą z fabryk i elektrowni. Na przestrzeni dziesiątek lat zakres przestrzenny zanieczyszczeń zmienił się z lokalnego na globalny.

Efekt cieplarniany i CO2

Do najgroźniejszych źródeł zanieczyszczeń o charakterze globalnym należy obecnie emisja dwutlenku węgla. Prowadzi ona do efektu cieplarnianego. Nie tylko przemysł jest temu wszystkiemu winien. Za degradację środowiska odpowiada rownież rolnictwo, poprzez stosowanie nawozów sztucznych, środków ochrony roślin i preparatów poprawiających strukturę ziemi uprawnej. Wszystko to bez wyjątku wpływa na gromadzenie się substancji toksycznych w środowisku. Są to głównie pestycydy, azotany,  arsen, cyjanki, metale ciężkie (rtęć i ołów).

Za emisję metali ciężkich odpowiada również transport samochodowy. Rosnącą ilość zanieczyszczeń pyłowych oraz związków ołowiu fundują nam właśnie spaliny samochodowe. Dlatego warto rozważyć przesiadkę ze spalinowca na pojazd elektryczny lub hybrydowe. Dzięki temu zmniejszymy emisję spalin.

UE funduje dodatki i dotacje w ramach programów OZE. Fotowoltaika, kolektory słoneczne i siłownie wiatrowe stają się coraz popularniejsze i efektywniejsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.